Celtx

Celtx dành cho Windows

Viết kịch bản miễn phí thay thế cho Bản nháp cuối cùng

Bản nháp cuối cùng được coi là một trong những công cụ viết kịch bản tốt nhất hiện có. Nó là rất tốn kém tuy nhiên và Celtx cố gắng cung cấp một thay thế miễn phí. Tuy nhiên, Celtx cố gắng bao quát cả quá trình viết kịch bản và tiền sản xuất...Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Dùng miễn phí
  • Công cụ chỉnh sửa vững chắc
  • Tốt cho việc chia nhỏ tập lệnh

NHƯỢC ĐIỂM

  • Các tính năng cộng tác trực tuyến không rõ ràng
  • Được hỗ trợ bởi quảng cáo

Rất tốt
8

Bản nháp cuối cùng được coi là một trong những công cụ viết kịch bản tốt nhất hiện có. Nó là rất tốn kém tuy nhiên và Celtx cố gắng cung cấp một thay thế miễn phí.

Tuy nhiên, Celtx cố gắng bao quát cả quá trình viết kịch bản và tiền sản xuất, trong một gói phần mềm kết hợp những gì nó gọi là 'viết kịch bản đầy đủ tính năng với hỗ trợ tiền sản xuất phong phú'. Nó cũng lý tưởng cho những người muốn cộng tác từ xa vì nó cho phép bạn đăng và chỉnh sửa trực tuyến.

Celtx chắc chắn là tốt hơn so với sử dụng Word như là phần mềm kịch bản của bạn, nhưng nó khó có thể được so sánh với Final Draft. Tuy nhiên, nó là miễn phí và đó là một tích cực lớn cho các nhà văn tham vọng đấu tranh. Celtx giúp bạn trong việc định dạng tập lệnh và chia nhỏ tập lệnh để dễ dàng phân tích và chỉnh sửa hơn. Nhiều người dùng đã báo cáo sự nhấn mạnh là trên screenwriters chứ không phải là nhà soạn kịch nhưng nó có thể dễ dàng được thích nghi cho các nhu cầu của sau này.

Tuy nhiên, chưa rõ tính năng cộng tác hoạt động như thế nào. Celtx có nghĩa vụ hỗ trợ cộng tác trực tuyến nhưng không có cách nào rõ ràng về việc thiết lập điều này để mời những người dùng khác.

Nhìn chung, xem xét nó là miễn phí, Celtx là một công cụ tuyệt vời cho bất cứ ai đó là vỡ mộng với Final Draft hoặc là trên một ngân sách eo hẹp.

Cải thiện Cắt, Sao chép và Dán Hỗ trợ tốt hơn cho việc cắt / sao chép / dán trong một bản phác thảo và giữa các bản vẽ Cắt / sao chép / dán từng ảnh và nhiều ảnh Nhiều Lựa chọn đối tượng (Nhóm ảnh) Chọn và nhóm nhiều mục trong một bản vẽ Di chuyển cắt / sao chép / dán nhóm như một mục duy nhất

Thay đổi

  • Cải thiện Cắt, Sao chép và Dán Hỗ trợ tốt hơn cho việc cắt / sao chép / dán trong một bản phác thảo và giữa các bản vẽ Cắt / sao chép / dán từng ảnh và nhiều ảnh Nhiều Lựa chọn đối tượng (Nhóm ảnh) Chọn và nhóm nhiều mục trong một bản vẽ Di chuyển cắt / sao chép / dán nhóm như một mục duy nhất

Được tải nhiều nhất Bộ ứng dụng Văn phòng cho windows

Đánh giá của người dùng về Celtx

Được tài trợ×